Privacyverklaring

Haarstudio Knip ‘N, gevestigd aan Bolkruid 95, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Haarstudio Knip ‘N is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in de salon. Het is dan ook haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat zij weten welke gegevens zij verzamelt en waarom. Zo snapt u precies hoe zij werkt.

Indien u klant wordt van Haarstudio Knip ‘N, of om andere reden persoonsgegevens aan Haarstudio Knip ‘N verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Contactgegevens

Bolkruid 95

3068DK Rotterdam

T: 06 28709801

http://www.knipn.wordpress.com

 

Persoonsgegevens die zij verwerkt

Haarstudio Knip ‘N verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/ of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Foto ‘s

 

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die zij verwerkt

De website en/ of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Echter kan zij niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met haar via knipn.afspraak@gmail.com dan verwijdert zij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag zij persoonsgegevens verwerkt

Haarstudio Knip ‘N verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten (eventueel in de vorm van een nieuwsbrief)
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het contact hebben over afspraken en een eventuele annulering daarvan
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Foto ’s voor gebruik op de website en/ of social media

 

Hoe lang zij gegevens bewaart

Haarstudio Knip ‘N bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

persoonsgegevens > 1 jaar na beëindiging van klantrelatie > administratieve doeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Haarstudio Knip ‘N deelt geen informatie met derden. Tenzij dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Haarstudio Knip ‘N gebruikt geen cookies. WordPress gebruikt wel (functionele) cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haarstudio Knip ‘N en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde instantie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar knipn.afspraak@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt zij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw identiteitsbewijs uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Haarstudio Knip ‘N wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe zij persoonsgegevens beveiligt

Haarstudio Knip ‘N neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Haarstudio Knip ‘N via T: 06 28709801 of knipn.afspraak@gmail.com.

Haarstudio Knip ‘N behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te alle tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op de website.